Wanneer er een dierbare overlijdt, is het natuurlijk belangrijk deze persoon te herdenken tijdens een mooie dienst. Rituelen zijn er voor een reden: deze bieden houvast en structuur. Het laatste wat iemand wilt wanneer een naaste overlijdt is het gros van zijn of haar tijd spenderen aan het organiseren van een uitvaart wanneer er tevens een rouwproces gaande is. Er bestaan echter een stuk meer mogelijkheden voor de dienst als dat er van te voren gedacht wordt. En wellicht kan het een mooie en respectvolle manier van herdenken zijn als dit gebeurd op een authentieke en onconventionele manier.

Traditioneel

Traditioneel gezien houden uitvaarten vaak vast aan dezelfde rituelen en gebruiken. In het bijzijn van de belangrijkste kring wordt de overledene vaak herdacht door de kist in een ruimte te plaatsen met bloemen en eventueel een bijgezette foto. Tijdens een dienst is er tijd voor sprekers en muziek, en een condoleance met eten en drinken volgt. 

 

Religieuze uitvaarten houden vast aan de rituelen en tradities van cultuur en geloof, die elk weer verbonden zijn aan hun eigen visie over de dood. Zo is het bij de Islamitische cultuur gebruikelijk dat de overledene wordt begraven. Deze dienst vindt meestal plaats binnen 24 uur na de rituele bewassing. Naar Hindoestaanse traditie is crematie juist vaak gebruikelijk. Net zoals bij het Boeddhistische geloof, zijn zij overtuigd van reïncarnatie. 

Niks staat vast

Maar wanneer men een uitvaart plant, realiseert men zich vaak niet dat er eigenlijk niks vast staat. De nabestaanden kunnen de dag compleet naar eigen wens vormgeven om de overledene te eren. Een uitvaart kan ingericht worden naar de wensen en preferenties van een religieuze overtuiging, maar daarnaast kunnen diverse levenswijzen en ethische overtuigingen ook bepalend zijn voor iemands dienst. Zo kan een lid van de LHBTQ+-gemeenschap ervoor kiezen diens uitvaart een tintje roze te geven, of iemand die altijd begaan was met milieukwesties kiezen voor een groene uitvaart. Het helpt misschien hierover te praten met uw omgeving. Je kunt inspiratie op doen door anderen te vragen naar hun ervaringen. Natuurlijk kan jouw uitvaartzorg je tevens bijpraten over de eindeloze mogelijkheden van de dienst.

Locaties

Naast de vormgeving van de dienst zelf, is de locatie van de dienst natuurlijk een belangrijke overweging. Ook dit valt samen met smaak, traditie of overtuiging. Overleg met uw uitvaartverzorger welke het beste zou passen in de stijl van de begrafenis of crematie Amsterdam.